top of page

Biz Kimiz?

Mimarlık Araştırmaları Derneği (MİMARDER) daha adil, katılımcı, kapsayıcı ve eleştirel mekânsal pratiklerin üretilebilmesi amacıyla kamu yararı doğrultusunda çeşitli tematik  alanlarda  bilgi  üretebilmek  ve  paylaşabilmek  ve  kentlilerin  yapılı  çevreye dair yaşamış oldukları sorunlara ilişkin çözüm olanaklarını incelemeyi amaçlamaktadır.  Bu  amaç  doğrultusunda  araştırmalar  yürütmek,  eğitimler  vermek  ve  gerek Türkiyedeki  gerekse  de  Dünyadaki  mekânsal  uygulamaları  ve  araştırma  ekosistemlerini takip eder.

İletişime Geçin
bottom of page