top of page

Ahmet Gün

Akademisyen, Mimar

  • LinkedIn

1987’de İstanbul’da doğdu. Mimarlık lisans eğitimi akabinde, İTÜ Kentsel Tasarım Programını ve İTÜ Mimari Tasarım Doktora Programını tamamladı. Doktora aşamasında “TUBİTAK Doktora Sırası Yurtdışı Araştırma Bursu” desteği ile 1 yıl Belçika’nın KU Leuven Universitesi’nde “Misafir Araştırmacı” pozisyonunda araştırmalarını yürütmüştür. Başlıca çalışma konuları arasında mimari ve kentsel tasarım araştırmaları, kentsel dönüşüm, bilişim tabanlı tasarım, katılımcı tasarım konuları yer almaktadır. İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak faaliyetlerini devam ettiren Ahmet Gün, Temel Eğitim Stüdyolarına yürütücü olarak katkıda bulunmakta, kent ve mimarlık kuramları ile eleştirel mekansal pratikler üzerine lisansüstü düzeyde çalışmalar yürütmektedir. Mimarlık Araştırmaları Derneği kurucu üyesidir

bottom of page