top of page

Dernek olarak tematik gezilere Tarihi Yarımadadaki Cankurtaran bölgesindeki önemli yapılar ve Yerebatan Sarnıcı rotasıyla devam edildi. Küçük bir bölgeyi kapsayan ancak çok sayıda önemli yapıyı kapsayan rota, zengin bir gezi deneyimini beraberinde getirdi.

Gezi düzenlendiğinde uzun yıllar süren restorasyonu yeni tamamlanmış olan Yerebatan Sarnıcı rotanın başlangıcını oluşturdu. Devamında Sultanahmet Bölgesi’ndeki Tarihi Arasta Çarşısı’ndaki yürüyüş Büyük Saray Mozaikleri Müzesi’nde son buldu ve müzede hem yapı mimarisi hem de mozaikler gözlemlendi. Daha sonra Sultanahmet ile Cankurtaran bölgesi arasındaki nirengi yapılardan biri olan Küçük Ayasofya Camii ziyaret edildi. Rotanın devamında bölge içinde bulunan ve restorasyonu yapılan Buhara Özbekler Tekkesi ziyaret edildi. Sokullu Mehmet Paşa Camii karşısında yer alan Özbekler (Buhara) Tekkesi olarak tanınan yapı, 17. asırda Türkistan’dan gelen Nakşibendi tarikatına mensup seyyah dervişler ile hacı adaylarına mesken yeri olarak kurulmuştur. Tarihi ismi Kadırga Özbekler Tekkesi olan, Kadırga ve Sultanahmet semtleri arasında ve Sokullu Mehmed Paşa Camii karşısında yer alan tarihi Buhara Özbekler Tekkesi, 2006-2008 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilip İstanbul Tasarım Merkezi adında kullanıma açılmıştır. Gezi  günümüzde Bezm-i Alem Üniversitesi’nin kullanımında olan tarihi Dikimevi binasında sonlandırıldı. Üniversite yapısı tarihi binaların yeniden işlevlendirilmesi adına analiz ve gözlem imkanı sundu.

bottom of page