top of page
Yeniden Düşünmek Öğrenci Fikir Yarışması Posteri_QR Kodsuz_A4.jpg

Afet Sonrası Geçici Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi

Tarihsel süreç içerisinde yaşadığımız kültür havzası sel, heyelan, yangın ve deprem gibi birçok doğal afete maruz kalmıştır. Bu noktada 20. yüzyılın başından itibaren ülkemizde gerçekleşen depremler sonucunda 140.000’e yakın insan hayatını kaybetmiş ve milyonlarca insan bu depremlerden etkilenmiştir. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli oluşan iki büyük deprem sonucunda 11 şehrimizde büyük yıkımlar meydana gelmiş ve bu depremlerden kurtulan milyonlarca insan ya farklı şehirlere göç etmiş ya da bölgede kurulan geçici yaşam alanlarında (çadır kent, konteyner kent vb.) yaşamını sürdürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın bu geçici yaşam alanlarında en az 1 sene yaşayacakları yetkililer tarafından ifade edilmektedir.

Mimarlık Araştırmaları Derneği (MİMARDER) olarak, deprem bölgesine yaptığımız geziler ve araştırmalar sonucunda mevcut geçici yaşam alanlarının pek çok iyileştirmeye, düzenlemeye ve yeniden düşünmeye açık olduğu tespit edilmiştir. Deprem gündeminin bu kadar önemli ve yoğun olduğu bir zamanda konuyla alakalı bir öğrenci yarışmasının eksikliği dikkat çekmektedir. Yapılan araştırmaların neticesinde deprem bölgesindeki geçici yaşam alanlarının iyileştirilmesine odaklanan bir öğrenci fikir yarışmasının bu afet gündeminde bir boşluğu kapatabileceği düşünülmektedir.

Yarışmanın konusu, afet sonrası kurulan geçici yaşam alanlarının mevcut mekânsal potansiyellerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla tasarım önerilerinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Yarışmacılardan ilk olarak, yaşamış olduğumuz son depremden dolayı oluşan olağan dışı durumun oluşturduğu geçici düzene ilişkin kurulan mekansal bileşenlerin incelenmesi beklenmektedir. Ardından insanların ikamet etmekte olduğu bu geçici yaşam alanlarındaki gündelik yaşam ilişkilerini ve fiziksel unsurlarını sorgulamaları istenmektedir. Bu çerçevede mekânsal unsurların geliştirilmesi yoluyla değişen yaşam akışı ve gündelik yaşam ilişkilerinin ‘iyileştirilmesine’ yönelik çözüm önerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Yarışma Takvimi

11 Nisan 2023 - Salı

24 Nisan 2023 - Pazartesi
Saat 17.00'a kadar

28 Nisan 2023 - Cuma

12 Haziran 2023- Pazartesi
Saat 17.00'a kadar

19 Haziran 2023 - Pazartesi

26 Haziran 2023 - Pazartesi

Daha Sonra İlan Edilecektir

Yarışma İlanı

Soru Sorma İçin Son Tarih

Yanıtların İlanı

Son Başvuru Tarihi

Jüri Değerlendirme Başlangıcı

Sonuç İlanı

Kolokyum ve Ödül Töreni

Jüri Üyeleri

  • Yüksel Demir (Prof. Dr., İTÜ Mimarlık Fakültesi)

  • Ahmet Gün (Dr. Öğr. Üyesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi & MİMARDER)

  • Oral Göktaş (Mimar, SO? Mimarlık)

  • Emre Can Yılmaz (Mimar, Az-Uz Mimarlık)

  • Derya İyikul (Mimar, SUPERPOOL)

  • Muhammed Ziya Paköz (Doç. Dr., İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama Bölümü)

  • Gülşen Aytaç (Prof. Dr. İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

Yarışmanın Ödülü

Yarışma kapsamında eşdeğer nitelikte beş ödül verilecektir.

Eşdeğer ödül kazanan her ekibe 7.500 TL ödül verilecektir.

Soru ve Cevaplar

1 - Yarışmaya yeni mezunlar katılım sağlayabiliyorlar mı? 2022 yılı eylül ayında lisans eğitimimi tamamladım. Yoksa aktif olarak öğrenim görmem mi gerekiyor? Şimdiden teşekkürler.

CEVAP : Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde mimarlık/tasarım/güzel sanatlar fakültelerinde aktif bir şekilde öğrenimini sürdüren lisans/lisansüstü öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilmektedir. Bu nedenle öğrencilerden yarışmaya katılım belgesi olarak öğrencinin aktif öğrenci olduğu durumu “Öğrenci Belgesi” sunarak belgelemeleri beklenmektedir.

2 - Yarışma grubunda kişi sınırlaması var mı? Gruplar maksimum kaç kişi olmalıdır?

CEVAP : Yarışmaya ekip olarak katılacak öğrencilerimiz için oluşturacakları gruplarda kişi sınırlaması bulunmamaktadır.

3 - Yarışma şartnamesinde yaşam ünitelerinin konteyner olduğu belirtilmiş, onun yerine birbirine takılabilen bazen farklı büyüklüklerde iskelet moduler sistem tercih edebilir miyiz?

CEVAP : Yarışma şartnamesinde yaşam üniteleri mevcut durumda var olan “konteyner” birimleri yazılmıştır. Ama bu kavram alanda yürütülen gözlemler sonucunda mevcut yaşam birimlerinin çoğunlukla konteyner ünitelerinden oluşturulması nedeniyle tercih edilmiştir. Diğer taraftan öğrencilerin alandaki yaşam birimlerine ilişkin gerek strüktürel, gerek malzeme, gerekse de düşeyde/yatayda farklı bir araya gelme biçimleri vb. konularda çözüm önerileri geliştirebilirler. Bu noktada daha esnek yorumlanabilmeye müsait sistemler tercih edilip yarışma kapsamında önerilebilir.

4 - Yarışma şartnamesinde paftaların çözünürlükleri ile ilgili iki farklı ifade bulunuyor. Bir yerde 300 dpi bir yerde ise 200 dpi. Hangisini baz almalıyız?

CEVAP : Yarışmacılardan normal şartlar altında 300 dpi çözünürlükte teslim yapmaları beklenmektedir. Diğer taraftan teslim esnasında maksimum boyut sınırının (100 mb.) aşılması ihtimaline karşı öğrencilere ikinci bir opsiyon olarak dosyalarını 200 dpi çözünürlükte teslim edebilme seçeneği sunulmuştur.

5 - Konteynerların malzemesi, tasarımı, kurulumu vs. ile ilgili bir öneri getirmemiz gerekiyor mu?

CEVAP : Konteynerların malzemesi, tasarımı, kurulumu vs. ile ilgili öneriler getirilmesi zorunlu değildir. Arzu eden yarışmacılar bu konularda da fikir önerileri geliştirebilirler.

6 - Tasarlanılacak olan alanın mevcut konteynır alanı ve mevcut ortak alan olarak bölünmüş ve sınırları çizilmiş. Acaba ortak alan sadece o sınırlar içerisinde mi olmalı yoksa ortak alanın konumuna ve konutlarla ilişkisine biz karar verebiliyor muyuz?

CEVAP : Şartnamede de belirtildiği üzere yarışma alanının belirlenmesinde bölgede kurulan/kurulmakta olan ve belirli bir geçici yaşam alanına odaklanmak yerine bu alanları temsil eden yerleşim düzenine dair ilişkiler tespit edilmiş ve yarışma için “temsil edici” bir mekansal yerleşim düzeni oluşturulmuştur.

Yarışmacılar öneri alandaki mevcut yerleşim alanları/birimleri ve mevcut ortak alan ilişkilerini tartışmaya açabilir ve bu konuda mevcut durumdaki ilişkileri sorgulayarak gerek ortak alan kurgusu, gerek yaşam birimleri kurgusu gerekse de yaşam birimleri-ortak alan ilişkisine yönelik yeni önerilerde bulunabilirler.

7 -Bu konteynır kent için karşılanması gereken belirli bir kişi sayısı var mıdır yoksa dwg deki konteynır sayısından yaklaşık olarak bir çıkarım mı yapılmalıdır?

CEVAP : Proje alanı sınırları içinde yer alan mevcut konteynerların ve diğer bileşenlerin (yardım çadırları, oyun parkı vb.) sayılarının korunması önerilmektedir. Ancak öğrenciler geliştirecekleri özgün öneriler çerçevesinde bu sayıda –alanın mevcut dinamiklerini gözetilerek- belirli bir sınıra kadar esnek bir yaklaşımda bulunabilir.

 Diğer taraftan yürütülen alan gezisinde bazı yaşam birimlerinde iki kişi, bazı yaşam birimlerinde çekirdek ailelerin bazı yaşam birimlerinde ise birkaç ailenin bir arada yaşadıkları gözlemlenmiştir. Bu belirsizlik nedeniyle yarışmacılara öneri yarışma alanında yaşayacak kişi sayısında net bir rakam ifade edilmemiştir. Bu noktada yarışmacılardan farklı aile büyüklükleri ve bu çeşitlenme durumuna karşılık ihtiyaç duyulan gereksinimleri göz önünde bulundurmaları ve bu noktada “kullanıcı sayısına yönelik çıkarımlarda bulunarak” mevcut yerleşim düzenine/ modülasyonuna yönelik iyileştirme önerileri geliştirmeleri beklenmektedir.

8 - Mimarlık yüksek lisans öğrencisi ve 2023 mezunu bir mimar birlikte nasıl katılım gösterebilirler?

CEVAP : Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde mimarlık/tasarım/güzel sanatlar fakültelerinde aktif bir şekilde öğrenimini sürdüren lisans/lisansüstü öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilmektedir. Bu nedenle öğrencilerden yarışmaya katılım belgesi olarak öğrencinin aktif öğrenci olduğu durumu “Öğrenci Belgesi” sunarak belgelemeleri beklenmektedir.

9 - Ekip halinde katılmak istenildiğinde başvuru belgeleri tarafınıza nasıl iletilecek? Toplu olarak özel bir klasör altında yapılabilir.

CEVAP : Ekip olarak katılım durumlarında teslimlerin ekip halinde tek bir dosya üzerinden yapılması beklenmektedir. Her bir ekip üyesinin WETRANSFER üzerinden bireysel teslim yapmaları beklenmemektedir. İlgili belgelerin ekip ortaklarının her biri tarafından hazırlanması ve bu belgelerin teslim esnasında ekip üyelerinin oluşturacakları ortak bir “Dijital Kimlik Belgesi” dosyası üzerinden düzenlenip teslim edilmesi beklenmektedir.

10 - Yapılacak olan tasarımda kullanıcı sayısı nedir?

CEVAP : Proje alanı sınırları içinde yer alan mevcut yaşam birimlerinin diğer bileşenlerin (yardım çadırları, oyun parkı vb.) sayılarının korunması önerilmektedir. Ancak öğrenciler geliştirecekleri özgün öneriler çerçevesinde bu sayıda –alanın mevcut dinamiklerini gözetilerek- belirli bir sınıra kadar esnek bir yaklaşımda bulunabilir.

 Diğer taraftan yürütülen alan gezisinde bazı yaşam birimlerinde iki kişi, bazı yaşam birimlerinde çekirdek ailelerin bazı yaşam birimlerinde ise birkaç ailenin bir arada yaşadıkları gözlemlenmiştir. Bu belirsizlik nedeniyle yarışmacılara öneri yarışma alanında yaşayacak kişi sayısında net bir rakam ifade edilmemiştir. Bu noktada yarışmacılardan farklı aile büyüklükleri ve bu çeşitlenme durumuna karşılık ihtiyaç duyulan gereksinimleri göz önünde bulundurmaları ve bu noktada kullanıcı sayısına yönelik çıkarımlarda bulunarak mevcut yerleşim düzenine/ modülasyonuna yönelik iyileştirme önerileri geliştirmeleri beklenmektedir.

11 - Şartnamede verilen Autocad çiziminde var olan konteyner sayısı yapılacak konteyner sayısı ile aynı mıdır?

CEVAP : Proje alanı sınırları içinde yer alan mevcut konteynerların ve diğer bileşenlerin (yardım çadırları, oyun parkı vb.) sayılarının korunması önerilmektedir. Ancak öğrenciler geliştirecekleri özgün öneriler çerçevesinde bu sayıda –alanın mevcut dinamiklerini gözetilerek- belirli bir sınıra kadar esnek bir yaklaşımda bulunabilir.

12 - Çizimde yer alan çevre kütlelerin mevcut durumunu yıkıldı olarak mı kabul etmeliyiz?

CEVAP : Yarışmacıların çizimde yer alan çevre kütlelerin (konut ve kamusal donatı birimleri) mevcut durumunu deprem sonrasında kullanılabilen yapı birimleri kabul edilmeleri beklenmektedir.

13 - Tasarımda birden fazla katlı yapı tasarlanabilir mi?

CEVAP : Yarışmacılar mevcuttaki yaşam birimlerini gerek strüktürel, gerek malzeme, gerekse de düşeyde/yatayda farklı bir araya gelme biçimleri vb. konularda çözüm önerileri geliştirebilirler. Bu noktada yarışmacılar düşeyde bir kurgu üretme konusunda çözümler geliştirebilirler.

bottom of page