top of page

HAKKIMIZDA

Mimarlık Araştırmaları Derneği (MİMARDER) daha adil, katılımcı, kapsayıcı ve eleştirel mekânsal pratiklerin üretilebilmesi amacıyla kamu yararı doğrultusunda çeşitli tematik alanlarda bilgi üretebilmek ve paylaşabilmek ve kentlilerin yapılı çevreye dair yaşamış oldukları sorunlara ilişkin çözüm olanaklarını incelemeyi amaçlamaktadır.

Square_Book_Mockup_1.jpg

Cami Mimarlığını Yeniden Düşünmek&Düşlemek
Sorunlar, Çözümler, Olanaklar

Çalışmada cami tasarımında göz önünde bulundurulması gereken karar konuları ve bu karar konularına ilişkin deneyimlenen sorunların ve araştırma sorularının ortaya konulması hedeflenmiştir. Çalışmada ortaya konulan meselelerin ve örnek çalışmaların cami tasarım süreçlerindeki mevcut pratiklere ve tartışmalara yeni bir perspektifle bakılması konusunda katkı sunacağına inanıyoruz.

bottom of page